سران فتنه را محاکمه کنید

از کار انداختن هشدار پر شدن سخت دیسک(Hard) 

هر وقت ظرفیت خالی یک یا چند پارتیشن از یک سخت دیسک در حال تمام شدن باشد ویندوز  XP هر از گاهی یک پیغام هشدار دهنده در سینی سیستم به شما می دهد، مبنی بر آن که سخت دیسکتان (فرضا پارتیشن f )در حال پر شدن است. هرچند این پیغام خطر ناک نیست، اما گاهی اوقات به دلایل مختلف نمی توان با حذف فایل های ضروری یا غیر ضروری دست به خانه تکانی زد و به همین خاطر مدام باید با این پیغام آزار دهنده مقابله کنید و با کلیک ماوس آن را حذف نمایید؛ ضمن اینکه دوباره پس از چند لحظه ظاهر خواهد شد. برای از کار انداختن این هشدار:
1: وارد ریجستری ویندوز XP  شوید.
2: این کلید را درآن پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer

3: در یک نقطه خالی از قاب سمت راست ، کلیک راست بزنید و از منوی متعاقب آن، گزینه یNew  و سپس DWORD Value  را انتخاب کنید.
4: نام این متغیر جدید را  NOLowDiskSpaceChecks بگذارید. سپس روی این متغیر جدید دوبا ر کلیک کنید و مقدار 1 را به آن بدهید . حالا از ریجستری خارج شوید. کامپیوترتان را دوباره بوت کنید تا تاثیر این تغییر را ببینبد. توجه داشته باشید که با این عمل، هشدا رپر شدن سخت دیسک (Hard)  در مورد تمام پارتیشن ها را از کار می افتد.