سران فتنه را محاکمه کنید

تغییر حروف از بزرگ به کوچک درWord 

چنانچه بخشی از متن لاتین و یا تمام آن، به اشتباه یا عمدا با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شده و تصمیم دارید آن ها را به حروف کوچک تغییر دهید، کافی است پس از انتخاب نوشته،دکمه های
Shift +F3  را همزمان فشار دهید تا متن به حروف کوچک تبدیل شود. قابل ذکر است، استفاده ی مجدد از همین کلید ها، بخش های لایت (انتخاب) شده را به حروف بزرگ تبدیل خواهد کرد.