سران فتنه را محاکمه کنید

تایپ اعداد کسری در ویندوز 

برای وارد کردن اعداد کسری مانند ¼ ،¾ ،½ در متن خود که در کیبورد های کامپیوتر دیده نمی شود،می توان به ترتیب کدهای Alt0188، Alt0189، Alt0190 را به کار برد. نوجه داشته باشید برای تایپ این اعداد کسری، حتما باید از قسمت Numeric Pad که در سمت راست کیبورد قرار گرفته است (کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید)،استفاده شود.