سران فتنه را محاکمه کنید

جلوگیری از دسترسی به Password در کنترل پانل 

این ترفند مانع از دسترسی به شکلک (آیکون)  Password در کنترل پانل می شود، و در نتیجه کاربران نخواهند توانست تنظیمات مربوط به نکات ایمنی را دستکاری کنند که از لحاظ جنبه های ایمنی، کاربرد مناسبی دارد.
برای این کار ریجستری خود را باز کرده واین کلید ها را رد آن پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Policies \ system

حال یک متغییر جدید از نوع DWORD  بسازید و اسم آن را NoSecCPL  بگذارید. اکنون برای اعمال این محدودیت کافی است مقدار 1 را به متغییر مزبور بدهید. سپس از ریجستری خارج شوید. ضمنا لازم است برای اعمال این تغییر، ویندوز را از نو  بوت کنید.